ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Καβαλασ

antidoto.gr

Ενημέρωση

Ενημέρωση για συνταγές που έληγαν την ημέρα της Πρωτοχρονιά και των Φώτων

Αθήνα 13.01.2021 Μετά από παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην ΗΔΙΚΑ, οι συνταγές που έληγαν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων πήραν παράταση και εκτελούνται έως 15 Ιανουαρίου 2021, λόγω εσφαλμένου αρχικού περιθωρίου εκτέλεσης από το...

Ενημέρωση για υποχρεωτικό κλείσιμο των φαρμακείων στις 20:30

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 126 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30» Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/08.01.2021 ΚΥΑ...

Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 19 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: «Υποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.30» Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα...

Ακύρωση των ΚΥΑ που αφορούσαν τη λειτουργία των φαρμακείων τις Κυριακές

Αθήνα, 30  Δεκεμβρίου 2020 Αρ. Πρωτ. 5378 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: Ακύρωση των ΚΥΑ που αφορούσαν τη λειτουργία των φαρμακείων τις Κυριακές 20,27/12/2020 και 3/1/2021 Όπως σας είχαμε ενημερώσει, είχαμε ζητήσαμε με έγγραφα μας από τα Συναρμόδια...

Ενημέρωση για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων παρακρατήσεων 2020 και για την απογραφή φαρμάκων του Ν. 3459/2006

Αθήνα,  28/12/2020 Aρ. Πρωτ.5344 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006 Πιστωτικά Τιμολόγια παρακρατήσεων Αρχές του νέου έτους στην διαδικτυακή...

Πληρωμή πιστωτικών υπολοίπων από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019

Αθήνα,  28/12/2020 Aρ. Πρωτ.5345 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2019 – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020...