Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με ανακοίνωση ενημερώνει ότι η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης για ανήλικα έμμεσα μέλη γίνεται από τον γονέα ο οποίος ασφαλίζει το έμμεσο μέλος. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν είναι ασφαλισμένοι, τότε  η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης για ανήλικα μέλη οικογενειών γίνεται από τον γονέα ο οποίος έχει απογράψει το ανήλικο μέλος στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης ανήλικων μελών, θα πρέπει ο γονέας, για το κάθε μέλος ξεχωριστά, να συνδεθεί στο σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet ή με τους  κωδικούς του στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  και να εισάγει τον ΑΜΚΑ του μέλους και ακολούθως να συνεχίσει τη διαδικασία δήλωσης επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης.

Σημειώνεται ότι τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την άυλη συνταγογράφηση  μόνο με τους  προσωπικούς κωδικούς Taxisnet που διαθέτουν ή με τους  κωδικούς του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τους οποίους έχουν παραλάβει από τον οικογενειακό τους ιατρό