Αθήνα 11.05.2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από παρέμβαση μας  με την  υπ’ αριθμ. 2157/7-5-2021 επιστολή μας ,  ο Γενικός  Γραμματέας  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απέστειλε έγγραφο  στις Διοικήσεις των ΥΠΕ με το οποίο ζητά από τα Εμβολιαστικά Κέντρα να ενημερώνουν τους πολίτες  ότι η έκδοση  Πιστοποιητικού  Εμβολιασμού θα γίνεται από τα  ΚΕΠ.

Επίσης παρέχει διευκρινίσεις για την διαδικασία έκδοσης.

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Εκ του ΠΦΣ