Αθήνα, 20/11/2017
Αρ. Πρωτ. 4028

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Παρακαλούμε όπως προβείτε το συντομότερο δυνατό, σε έκδοση απόφασης για κατ’ εξαίρεση αποζημίωση υποβολών συνταγών Φαρμάκων και γνωματεύσεων Υγειονομικού Υλικού , Σ.Ε.Δ και Ιατροτεχνολογικών ΕΟΠΥΥ, χωρίς την συνοδεία φυσικών αρχείων, για το σύνολο των φαρμακείων ανά την επικράτεια που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της περιόδου που διανύουμε και τις επακόλουθες πλημμύρες , με συνέπεια την μερική ή και πλήρη καταστροφή των σωμάτων των εκτελέσεων προς υποβολή στον ΕΟΠΥΥ.
Οι εκτελέσεις αυτές άλλωστε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τόσο στην εφαρμογή e-syntagografisi της ΗΔΙΚΑ, όσο και στην εφαρμογή e-dapy παροχών.
Γίνεται αντιληπτό , ότι εκ των συνθηκών επιβάλλεται , να επιτραπεί ο φάκελος υποβολής των εν λόγω φαρμακείων για τον τρέχοντα μήνα , να περιλαμβάνει τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα
(Τιμολόγιο, Σ.Σ.Υποβολής, Σ.Κ Υποβολής, ενημερότητες όπου απαιτούνται) και σώματα εκτελεσμένων συνταγών και γνωματεύσεων , που δεν καταστράφηκαν.
Ο ΠΦΣ είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμει στην κατεύθυνση ομαλής διεξαγωγής της ως άνω διαδικασίας, με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς καθώς και από τον οργανισμό σας.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ