Ανάκληση «Licatack 3-σε 1 αφρώδης λοσιόν»

Written by antidoto on . Posted in Επιστημονικά-Διάφορα

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 12829/13-2-09 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.:

«Αποφασίζεται η ανάκληση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Licatack 3-σε 1 αφρώδης λοσιόν, παραγωγής PM Consumer Products, γιατί βρέθηκε να περιέχει την ουσία τριαιθανολαμίνη σε μεγάλη περιεκτικότητα (34%) η οποία υπάγεται στις επικίνδυνες ουσίες, και ειδικότερα στις “ερεθιστικές για τους οφθαλμούς”.

Το προϊόν δεν φέρει την επισήμανση που προβλέπεται για τις επικίνδυνες ουσίες, και ειδικά τις φράσεις κινδύνου R και ασφαλείας S που σχετίζονται με τις απαραίτητες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση του, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των χρηστών, που στην πλειοψηφία τους είναι μικρά παιδιά.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία Omega Pharma Hellas, ως διανομέας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να την υλοποιήσει άμεσα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του Ε.Ο.Φ. εφόσον ζητηθούν».

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες