ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Κατόπιν του αιτήματος του ΠΦΣ με Α.Π. 1911/10.5.2019 και της συνάντησης με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, του προέδρου της ΗΔΙΚΑ και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων στις 13.5.2019 , εκδόθηκε εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4600/2019, μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου.

Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος ΕΔΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΝΤΑΓ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ_15.5.2019