Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «ΠΝΟΗ»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, συνολικά 29 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίιου ορισμενου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 ετών.

Διαβάστε την περίληψη προκύρηξης πρόσληψης προσωπικού Κοινωνικών Δομών

Διαβάστε την προκύρηξη πρόσληψης προσωπικού Κοινωνικών Δομών ΠΝΟΗ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής