Αθήνα, 4/12/2017
Α.Π. 4204
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με το θέμα της ψηφιακής υπογραφής και τη χρήση του usbtoken πρέπει να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Την Τρίτη 24/10/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΠΦΣ κ.κ. Κ. Θεοδοσιάδη και Α. Βαλτά με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ κ. Τάγαρη και στελέχη της εταιρείας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΗΔΙΚΑ μετά από αίτησή της.
Στη διάρκειά της παρουσιάσθηκε εκ μέρους των στελεχών της ΗΔΙΚΑ η χρήση του usbtoken στα πλαίσια της καθιέρωσης της ψηφιακής υπογραφής εκ μέρους των φαρμακοποιών.
Από την πλευρά του ΠΦΣ δηλώθηκε ότι θα μεταφερθεί το περιεχόμενό της συζήτησης στο ΔΣ προκειμένου να ενημερωθεί και να αποφασίσει σχετικά, όπως επίσης και από τα δύο μέρη διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα περαιτέρω συζήτησης διευκρινίσεων και ενημέρωσης και συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα συνάντηση.
Παρ’ όλα αυτά τις επόμενες ημέρες έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι η ΗΔΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, απευθύνει εξατομικευμένη πρόσκληση προς τους φαρμακοποιούς για υπογραφή αίτησης –παραλαβής του usbtoken. Η αντιθεσμική αυτή συμπεριφορά από την πλευρά της ΗΔΙΚΑ προσέβαλε τον ΠΦΣ και όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας , που σε κάθε περίπτωση διαχρονικά με πνεύμα συνεργασίας και θετικές προτάσεις έχουν συμβάλει σε όλες τις αλλαγές που επιχειρήθηκαν και συνεχίζουν να επιχειρούνται στην προσπάθεια εισόδου και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στον τομέα της συνταγογράφησης.
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό και προασπίζοντας θεσμικά τον κλάδο, το ΔΣ του ΠΦΣ στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 23/11/2017 αποφάσισε ομόφωνα τη μη συμμετοχή των φαρμακοποιών στις διαδικασίες παραλαβής αίτησης για τη χορήγηση usbtoken από την ΗΔΙΚΑ.
Αν και είναι αυτονόητο θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι είμαστε σταθερά θετικοί στη περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση της διαδικασίας συνταγογράφησης – εκτέλεσης συνταγής – ελέγχου – εξόφλησης καθώς και στον καταρτισμό του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι σε αυτή τη διαδικασία θα συμπράττουν συνεργαζόμενοι το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΠΙΣ και ο ΠΦΣ, σ’ ένα πλαίσιο συνεννόησης και όχι μονομερών τηλεσιγραφικών ενεργειών εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ.
Για το ΔΣ
Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ