Αθήνα, 22/8 /17

Αρ. πρωτ.: Π 639

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τηλ.:210 6871706 -708

Fax:210 6871769

ΠΡΟΣ

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι

E-mail:president@eopyy.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 22 Αυγούστου, η πορεία εκκαθάρισης και πληρωμής των φαρμακείων για την κατηγορία υλικών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, έχει ως εξής:

• Το ποσοστό πληρωμής για τα φαρμακεία όλης της χώρας υπερβαίνει το 85% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, το ποσοστό πληρωμής των φαρμακείων του Πειραιά, για τους ίδιους μήνες υπερβαίνει το 91% και της Αττικής το 84%.
• Η εκκαθάριση του Μαρτίου προσεγγίζει το 70% στο σύνολο των υποβολών σε όλη την χώρα και έχουν ξεκινήσει ήδη οι πληρωμές που αναμένονται να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου.
Σημειώνεται ότι σημαντικός παράγοντας για την ολοκλήρωση των πληρωμών αποτελεί η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους φαρμακοποιούς – μέλη σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Ακριβές Αντίγραφο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επικ. Καθ. Παν. Πειραιά