Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ. 4368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Φ.Σ.
Θέμα: «Συμπληρωματικό Δελτίο φαρμάκων – Παράταση διάθεσης αποθεμάτων των φαρμακείων»

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 4196/04.12.2017) με το οποίο ζητήσαμε να προβλέπεται ρητώς στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων δύο (2) μηνών παράταση για την διάθεση των αποθεμάτων των φαρμακείων από την έκδοση της υπουργικής αποφάσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε από τον κ. Υπουργό Υγείας η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(α)/90874/12.12.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων», σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι:

«Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το παρόν Δελτίο ισχύει: για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές από 18-12-2017 για τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς από 15-1-2018 και για τα φαρμακεία από 19-2-2018.»

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ