Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας το Νέο Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.


Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση πατήστε ΕΔΩ.
Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τιμών πατήστε ΕΔΩ.

Η ισχύς του Νέου Διορθωτικού Δελτίου Τιμών για τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς ορίζεται από τις 01-12-2014, για τις φαρμακαποθήκες από τις 8-12-2014 και για τα φαρμακεία από τις 15-12-2014.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα νέα γενόσημα που περιέχονται στο Δελτίο πατήστε ΕΔΩ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα νέα πρωτότυπα που περιέχονται στο Δελτίο πατήστε ΕΔΩ.