Αναρτήθηκε στη Διαύγεια το ποσό που αφορά την πληρωμή ολόκληρου του Αυγούστου!
Δείτε την απόφαση ΕΔΩ !
Φθάνουμε έτσι σε πληρωμή που αγγίζει πλέον τις 60 ημέρες!