Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τη συνταγογράφηση Lyrica και Prevenar.

  • Το Lyrica αποζημειώνεται για όλες τις ενδείξεις του και η ευθύνη έτσι κι αλλιώς βαρύνει τον Ιατρό (άρα δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής)
  • Τα εμβόλια πνευμονιόκοκκου δεν χρειάζονται πια φυλασσόμενη συνταγή.

Δείτε το έγγραφο: 243789364-Συνταγογράφηση-LYRICA-PREVENAR