Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5686

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΘΕΜΑ: «Από την 1η Φεβρουαρίου η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους μόνο από ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με Δελτίο Τύπου το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2022, για την αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες, λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διαφωνεί με την εν λόγω διάταξη και εξέφρασε την αντίθεση του  με επιστολή  προς τον Υπουργό Υγείας.

Πάγια θέση του Π.Φ.Σ είναι ότι δεν πρέπει να περιορίζεται το δικαίωμα της πρόσβασης των Ελλήνων ανασφάλιστων πολίτων στη φαρμακευτική τους  περίθαλψη.

Σας επανακοινοποιούμε την επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που σας απεστάλη στις 8.12.2021.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας