Αθήνα, 08/04/2021

Αρ. Πρωτ. 1727

Βήματα εισόδου στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Self tests

Η Είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω  της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του  link:

https://www.e-prescription.gr/selftestcovid19/web/index.html

Τα βήματα που ακολουθούνται  είναι τα κάτωθι:

 1. Στο μήνυμα που εμφανίζεται για υποχρεωτική δήλωση παραλαβής αποθεμάτων πατάμε «Κλείσιμο»
 • Επιλέγουμε στο άνω κεντρικό μενού «Οι παραλαβές μου»
 • Επιλέγουμε τον προμηθευτή μας κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα του, οπότε αλλάζει χρώμα η μπάρα και γίνεται γκρι
 • Καταχωρούμε την ημερομηνία και ώρα
 • Μετά επιλέγουμε «Επιβεβαίωση παραλαβής»
 1. Αφού ολοκληρωθεί η παραλαβή πατάμε επιλογή «Νέα διάθεση self test»
 • Καταχωρούμε το ΑΜΚΑ του δικαιούχου και πατάμε «Αναζήτηση»
 • Επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία του δικαιούχου
 • Επιλέγουμε το τετραγωνάκι με το self test και αυτό γίνεται μπλε
 • Επιλέγουμε «Αποθήκευση και νέα διάθεση»
 • Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν δικαιούται τεστ πατώντας την αποθήκευση και νέα διάθεση, βγαίνει το μήνυμα «Ο συγκεκριμένος ΑΜΚΑ δεν πληροί τα κριτήρια παραλαβής self test»
 • Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει ήδη πάρει το τεστ που δικαιούται, βγαίνει μήνυμα ότι «Δεν δικαιούται άλλο για αυτή την εβδομάδα»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Self Tests