Αθήνα,   28 Ιουνίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.  3007

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020»

      Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, οι φορολογικές βεβαιώσεις του ΕΤΕΑΕΠ για το φορολογικό έτος 2020, αναμένεται να αναρτηθούν σύντομα.

      Οι βεβαιώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις καταβολές των φαρμακοποιών για το 1ο εξάμηνο του 2020, διάστημα στο οποίο η εισφορά για το ΕΤΕΑΕΠ γίνονταν αυτοτελώς βάσει του σχετικού μηνιαίου ειδοποιητηρίου με ξεχωριστό κωδικό πληρωμής.

      Από 1/7/20 το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών) ενσωματώθηκε στον ΕΦΚΑ και οι εισφορές κάθε μηνός καταβάλλονται με το ενιαίο ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, στην ανάλυση του οποίου εμπεριέχονται.

      Υπενθυμίζεται ότι οι βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση του οικονομικού έτους 2020 είναι ήδη διαθέσιμες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο του Οργανισμού.

Στη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης στον ιστότοπο του ΕΤΕΑΕΠ αναγράφεται:

«Στο πλαίσιο απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών για τους ασφαλισμένους, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι από 1ης/7/2020 οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών εκδίδονται σε κοινό ειδοποιητήριο με τις εισφορές κύριας ασφάλισης και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι για τα ειδοποιητήρια που αφορούν στην πληρωμή εισφορών έως 30/6/2020, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο του τ.ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr).

Η ένταξη των εισφορών του τ.ΕΤΕΑΕΠ στο ενιαίο ειδοποιητήριο παρέχει πολλαπλά οφέλη, λόγω της μείωσης της γραφειοκρατίας και των τραπεζικών χρεώσεων, ενώ παράλληλα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.»

Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2017 (Ν.4387/2016) με την μετονομασία του από Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και τη ένταξη σε αυτό των Ταμείων Πρόνοιας, όπως και του Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ.

Πριν το 2017 οι εισφορές για το «εφάπαξ» ήταν ενσωματωμένες στις συνολικές καταβολές για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ οι οποίες παρακρατούνταν από τον ΕΟΠΥΥ κατά την πληρωμή των λογαριασμών των φαρμακείων κάθε μήνα.

      Από τη Διοίκηση του ταμείου ανακοινώθηκαν δύο τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΕΤΕΑΕΠ, τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά για τους φαρμακοποιούς κάθε Παρασκευή 12π.μ. με 3μ.μ. Αυτά είναι 210-3270407 και 210-3270404.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ