ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                  ΚΑΒΑΛΑΣ

     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2 & ΔΑΓΚΛΗ

            Τ.Κ. 654 03  ΚΑΒΑΛΑ

           ΤΗΛ.-FAX 2510 834200

      e-mail: fs.kavalas@gmail.com

Καβάλα, ………………………..05/05/2017

Αρ.πρωτ…100…

Θέμα: «Γενική Συνέλευση Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας»

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

  1. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο διαχείρισης προηγουμένου έτους
  2. Κατάθεση Ισολογισμού και απολογισμός εσόδων–εξόδων του παρελθόντος έτους.
  3. Έκθεση πεπραγμένων
  4. Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και ώρα 21:15 στο ξενοδοχείο ‘ΩΚΕΑΝΙΣ’. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 21:15 στο ίδιο μέρος.(ισχύει η 2η ημερομηνία)

 

Η πρόεδρος                             Ο γραμματέας

 

Ρακιτζή Αναστασία                      Μπότσης Πέτρος