ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 7Δ9ΕΟΞ7Μ-Θ7Κ

 

Αθήνα, 18/1/20187
Αρ. Πρωτ 221

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτ. Μπερσίμη

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε
Λάβαμε την υπ΄ αριθμ. ΔΑ4Β/Φ204/7/οικ.1694 εγκύκλιο που αφορά στις οδηγίες προς τους παρόχους νέων κατηγοριών συμβάσεων για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους Ευρωπαϊκών Φορέων, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε όμως, ότι στην σελίδα 3, στην παράγραφο 2) με θέμα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, στο τέλος της μεσαίας υποπαραγράφου ότι πέραν των φωτοαντιγράφων που απαιτούνται – και φυσικά είναι εύλογο αυτό – απαιτείται υποχρεωτικά και η σάρωση του εντύπου δικαιώματος (ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ, ή βιβλιαρίου ασθενείας).

Αυτό είναι ανεφάρμοστο διότι πολλά φαρμακεία δεν διαθέτουν σαρωτές και προφανώς δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει τους συναδέλφους να προβούν σε ένα ακόμη έξοδο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και προσθέτει αχρείαστη γραφειοκρατία.

Παρακαλούμε για την ανάκληση της συγκεκριμένης υποχρέωσης, δεδομένου ότι τα φαρμακεία δεν πρόκειται να την εφαρμόσουν.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ