ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 1463

Προς: Διοικητικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας

Θέμα : «Δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ετών 2018, 2017, 2016»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή είναι έως και την 30η Απριλίου 2019 με την επαναλειτουργία της εφαρμογής. Στην ίδια προθεσμία μπορούν να τακτοποιηθούν και όλες οι υποχρεώσεις επανυποβολής των ΔΠΚ και ΔΟΣ ετών 2016 και 2017 σύμφωνα με τον Ν. 4571/2018.

Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε την ανωτέρω υποχρέωση σας απευθυνόμενοι στους λογιστές – συνεργάτες σας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς Κωνσταντίνος Κούβαρης