Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.  5564

Προς : Τους  Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της χώρας

 Σας αποστέλλουμε το νέο Δελτίο Τιμών  Φαρμάκων Δεκεμβρίου 2021 . Επισημαίνουμε ότι το παρόν Δελτίο ισχύει :

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 23 – 12 -2021

Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 24 – 1 – 2022

Για τα φαμακεία από 7 – 2 – 2022

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας