Αθήνα, 25/09/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με τις οδηγίες που εδόθησαν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο σχετικά με την διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού εν μέσω της πανδημίας της νόσου COVID-19 και προς αποκατάσταση πιθανών παρερμηνειών επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το κείμενο των οδηγιών που εξεδόθη αφορά φαρμακοποιούς και συνοψίζει – μεταξύ άλλων – τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρούν οι φαρμακοποιοί, όταν διαπιστώνουν πως κάποιος υποψήφιος προς εμβολιασμό παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων.

2. Η διερεύνηση που οφείλει να κάνει ο φαρμακοποιός, με βάση τη βιβλιογραφία, αφορά σε σειρά ερωτήσεων όπως: «Έχετε πυρετό, βήχα, δύσπνοια, καταρροή, ανοσμία, αγευσία, κεφαλαλγία, μυαλγίες;» και στοχεύει στον έλεγχο ύπαρξης αντίστοιχων συμπτωμάτων.

3. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία όταν παρουσιάζονται συμπτώματα ιώσεων μπορεί να χρειασθεί να αναβληθεί ο εμβολιασμός εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο από τον Ιατρό. Αυτή η οδηγία υφίσταται επί σειρά ετών και δεν εξαιρεί τη νόσο COVID – 19.

4. Επισημαίνουμε, σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών Οργανισμών και επιστημόνων, ότι δεν απαιτείται να γίνει test Κορωνοϊού προκειμένου να διενεργηθεί ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Εάν κάποιος ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα όμοια με αυτά του Κορωνοϊού, ο ιατρός του θα αποφασίσει εάν χρειάζεται να κάνει τις οποιεσδήποτε εξετάσεις και εάν θα πρέπει να αναβληθεί ο εμβολιασμός.