ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

13/12/ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ PGEU ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

Οι ευρωπαίοι φαρμακοποιοί χαιρετίζουν τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό.

Σήμερα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σύσταση για ενισχυμένη συνεργασία για τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν από τον εμβολιασμό. Η PGEU χαιρετίζει τη Σύσταση του Συμβουλίου ως βάση για τη βελτίωση της κάλυψης των εμβολίων και την αντιμετώπιση της διστακτικότητας για τον εμβολιασμό στην ΕΕ.
Η PGEU στηρίζει την απόφαση για διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες εμβολιασμού, απλοποιώντας και διευρύνοντας τις ευκαιρίες προσφοράς εμβολιασμού, αξιοποιώντας τους παρόχους που βρίσκονται στην κοινότητα. Αυτό το μήνυμα αντανακλά τη σύσταση για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας εμβολίων από παρόχους όπως οι φαρμακοποιοί, που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικούς τρόπους επένδυσης στην υγεία στη γνωμοδότησή τους σχετικά με τα προγράμματα εμβολιασμού και τα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Γενική Γραμματέας της PGEU, Ilaria Passarani, δήλωσε “Οι φαρμακοποιοί είναι ένας από τους πιο προσβάσιμους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονται στην κοινότητα και πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στις εθνικές στρατηγικές εμβολιασμού. Οι φαρμακοποιοί εντοπίζουν και υπενθυμίζουν στις ομάδες στόχους για τους εμβολιασμούς, παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρησιμοποιούνται επίσης με επιτυχία ως σημεία πρόσβασης στην παροχή εμβολιασμού σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της ΕΕ. ”
“Σήμερα οι πολίτες μπορούν να εμβολιαστούν σε φαρμακείο σε 11 χώρες της ΕΕ και σε 6 από αυτές το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, οι πολίτες μπορούν να κάνουν όχι μόνο για τη γρίπη, αλλά και άλλα εμβόλια, όπως πνευμονιοκοκκικό, έρπητα ζωστήρα, HPV και ταξιδιωτικούς εμβολιασμούς. Όπου οι φαρμακοποιοί παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει πάντα να ακολουθούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα”.
“Οι φαρμακοποιοί μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση και την ευκολία στις πληροφορίες εμβολιασμού και την παράδοση στους πολίτες. Για να αυξηθεί η κάλυψη των εμβολίων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της διστακτικότητας του εμβολιασμού, είναι σημαντικό να γίνει καλύτερη χρήση των υπηρεσιών εμβολιασμού που παρέχονται από φαρμακοποιό ως αναπόσπαστο μέρος των εθνικών προγραμμάτων εμβολιασμού.