Αθήνα Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 1642

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία σας κοινοποιούμε,  με την οποία καθορίζεται:

  1. Το ποσό του ενός (1) € συν Φ.Π.Α. σαν αμοιβή για την συμμετοχή μας στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού.
  2. Η υποβολή γίνεται μαζί με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Μαζί με την πρώτη υποβολή θα υποβληθεί Συγκεντρωτική Κατάσταση των επιβεβαιωμένων καταχωρήσεων ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.
  3. Η καταβολή αμοιβής θα γίνεται με την πληρωμή των συνταγών του μήνα που υποβάλλουμε.
  4. Η έναρξη των υποβολών θα γίνει με την κατάθεση συνταγών μηνός Απριλίου(αρχές Μαΐου) .

Λεπτομέρειες για το είδος τιμολογίου και για το πώς θα εξάγεται η συγκεντρωτική κατάσταση από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συνεδριών Εμβολιασμού θα δοθούν αφού προηγουμένως έχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Υπουργική Απόφαση