Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4871

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τον ορισμό αμοιβής 10€ ανά ΑΜΚΑ για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 5117/04.11.2021 ) περί ορισμού της αμοιβής του ποσού των 10€ ανά ΑΜΚΑ, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου 2021, για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού, με την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί η πρώτη δόση του εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Θα εκδοθούν από τον ΕΟΠΥΥ οι σχετικές οδηγίες για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

Συνάδελφοι,

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με συντονισμένες ενέργειες και καθημερινές παρεμβάσεις επίλυσε τα θέματα : 1) της αποζημίωσης του 1 ευρώ για τα ραντεβού εμβολιασμού, 2) της διαδικασίας αποζημίωσης των self tests με επιπλέον επιχορήγηση των 200 ευρώ ανά φαρμακείο, 3) της αποζημίωσης των self tests και των προγραμματισμένων ραντεβού εμβολιασμού κατά της Covid-19 για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής και 4) της δημοσίευσης της ΚΥΑ για την έκδοση τιμολογίων ώστε να αποζημιωθούμε τα 10 € ανά ραντεβού από την 31η Ιουλίου .

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ