Παρατίθενται δημοσιεύματα του Τύπου για την αναστολή της εφαρμογής του νόμου για τον νέο τρόπο διάθεσης των αντιβιοτικών.

ΤΑ ΝΕΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

IATRONET

VIRUS