Αθήνα, 20/4/2021

Αρ. Πρωτ. 1925

Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ « Σχετικά με την έκδοση ΚΥΑ για τον Ορισμό αμοιβής των  φαρμακοποιών για την συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, μαζί με την υποβολή του λογαριασμού των φαρμάκων Μηνός Απριλίου, δηλαδή στις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του Μαΐου,  θα πρέπει να εκδώσετε ένα χωριστό τιμολόγιο (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη « Τιμολόγιο Ραντεβού Εμβολιασμών») που θα αφορά το διάστημα από 1/1/2021 έως και 30/4/2021, επισυνάπτοντας παράλληλα την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση των επιβεβαιώσεων ημερομηνίας εμβολιασμού.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή  για την υποβολή των τιμολογίων θα είναι έτοιμη – σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ-  στο τέλος του μήνα.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ