Αθήνα, 20/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4692

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ένα από τα κριτήρια ένταξης στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως σας είχαμε αναφέρει σε προηγουμένη ενημέρωση, είναι όταν μια επιχείρηση έχει δευτερεύουσα δραστηριότητα που ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ και η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί υψηλότερο τζίρο από την πρώτη δραστηριότητα (με βάση οικονομικά στοιχεία του 2019), τότε χωρίς άλλο κριτήριο η επιχείρηση αυτή τεκμαίρεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα και εντάσσεται στη στήριξη της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση ,όσον αφορά στα φαρμακεία, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Ο ΚΑΔ πώλησης καλλυντικών από φαρμακεία είναι ο 47.75.76, ο οποίος ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ. Για να θεωρηθεί μια επιχείρηση φαρμακείου πληττόμενη, θα πρέπει ο δευτερεύον ΚΑΔ , όπως π.χ των καλλυντικών (ΚΑΔ 47.75.76), που διακινούνται αποκλειστικά από τον πάγκο των φαρμακείων, να είναι μεγαλύτερος από τον κύριο ΚΑΔ πώλησης φαρμάκων.

2. Ο ΚΑΔ ηλεκτρονικού εμπορίου για λιανικές πωλήσεις είναι ο 47.91 και πιο συγκεκριμένα για καλλυντικά είναι ο 47.91.76, ο οποίος δεν ανήκει στους πληττόμενους, όπως και όλοι οι ΚΑΔ διακίνησης προϊόντων από τα e-shop.

Επομένως η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τα φαρμακεία που έχουν e- shop γιατί δεν συνυπολογίζονται οι ηλεκτρονικές τους πωλήσεις.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας