ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 4655/10.9.2018

Θέμα :Διευκρινίσεις για την διαδικασία απόδοσης του πόρου 0,4% από τις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διαβιβαστεί στον ΠΦΣ για την απόδοση του πόρου 0,4% διευκρινίζουμε ότι :

H απόδοση των οφειλομένων στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ 0,4%» με ΚΑ 26184722 και ΙΒΑΝ : GR 43 010 0024 0000 000026184722 της Τραπέζης της Ελλάδος, πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που θέτει ο Νόμος 4558/2018.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει σε χρόνο που θα επιτρέπουν τα χρονικά όρια που θέτει η Φορολογική Νομοθεσία αλλά και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και θα ενημερωθείτε για τις σχετικές προθεσμίες σε μεταγενέστερο χρόνο

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ