Αθήνα, 22/2/2021

Αρ. Πρωτ. 921

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιώντας αυτά που ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τις υποβολές λογαριασμών φαρμακείων , που αφορούν συνταγές φαρμάκων και εμβολίων.

Προσοχή η αναφορά στην Παράγραφό Α ,περίπτωση 1 για τον κωδικό JO7 εμβολίων Ε.Π.Ε (Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού) αφορά αποκλειστικά και μόνο ενημέρωση για τους μηχανογράφους των προγραμμάτων φαρμακείων.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ