Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2014 09:20
1) Θα εμφανιστεί στη Σ.Κ.Π το αιτούμενο ποσό  που αφορά  στα εμβόλια. Κόβουμε ένα τιμολόγιο αφού αποφορολογίσουμε το συγκεκριμένο αιτούμενο ποσό. Περιγραφή τιμολογίου: εμβόλια –προληπτική.
2) Το αιτούμενο ποσό που αφορά στα εμβόλια αφαιρείται από το συνολικό αιτούμενο ποσό της Σ.Κ.Π. Το προκύπτον μετά την αφαίρεση αιτούμενο ποσό αντιστοιχεί στην στήλη υποδείγματος  τιμολόγιου με την περιγραφή: Συνολική αξία( φαρμακευτική δαπάνη). Κατόπιν αφαιρούμε το ποσό των συνταγών που υπόκειται στο ένα ( 1) ευρώ και έτσι προκύπτει το πληρωτέο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό το οποίο και αποφορολογούμε όπως στο  υπόδειγμα. Η ανάλυση των προηγούμενων βημάτων αναπτύσσεται στο χώρο του τιμολογίου που ορίζεται ως «περιγραφή αγαθών».

3) Η αρίθμηση των συνταγών για το μήνα Ιανουάριο θα γίνει όπως γινότανε μέχρι σήμερα, το ίδιο και η υποβολή (όλες οι συνταγές μαζί ανά ημέρα όπως εμφανίζονται στη Σ.Κ.Π ).

4) Επομένως η υποβολή μας θα περιλαμβάνει μαζί με το τιμολόγιο των αναλωσίμων σακχαρώδη  διαβήτη συνολικά τρία (3) τιμολόγια προς υποβολή:
Τιμολόγιο πρώτο: εμβόλια –προληπτική
Τιμολόγιο δεύτερο: φαρμακευτική περίθαλψη(εκτός εμβολίων)
Τιμολόγιο τρίτο:  αναλώσιμα σακχαρώδη  διαβήτη