ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 4/4/2019

Αρ. Πρωτ. 1378

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Θέμα: Δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ αναδρομικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας προς το ΕΤΕΑΕΠ για την πληρωμή εφάπαξ των αναδρομικών εισφορών για τα έτη 2017 και 2018 το Ταμείο μας απέστειλε την παρακάτω απάντηση:

Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου 356 και αριθμό πρωτοκόλλου ΕΤΕΑΕΠ 70254/2.4.2019.

Σας ενημερώνουμε ότι:

Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ των αναδρομικών εισφορών για τα έτη 2017, 2018. Η πληρωμή τους θα πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον σύνδεσμο:

https://www.eteaep.gov.gr/web/

Με εκτίμηση,
ΕΤΕΑΕΠ

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του ΠΦΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ