Α.Π. 2990/10-8-2017

Προς Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτήρη Μπερσίμη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πορεία πληρωμών και προκειμένου να μην αποκλίνετε από τον στόχο αποπληρωμής έως το τέλος Αυγούστου, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο για τα Αναλώσιμα Σ.Δ, τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής , καθώς επίσης και για τα φάρμακα Ιουνίου, σας καλούμε σε εντατικοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έτσι ώστε κάθε υποβολή που εκκαθαρίζεται, να οριστικοποιείται, να ενταλματοποιείται και να αποπληρώνεται άμεσα,ανεξαρτητως χρόνου υποβολής.
Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ