Αθήνα 22/2/2018

Αρ. Πρωτ. 820

Προς
τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

O ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε με εγκύκλιό του προς τις ΠΕΔΙ την έναρξη της υλοποίησης σειράς αυτοματοποιημένων ελέγχων κατά την έκδοση των γνωματεύσεων, απαλλάσσοντας έτσι τους φαρμακοποιούς από τον κίνδυνο απορρίψεων και επιβολής προστίμων λόγω υπερβαλλουσών ποσοτήτων.
Στο έγγραφό του με θέμα «Εκκαθάριση υποβολών νέων συμβάσεων» ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του ΠΦΣ, που ήταν ο έλεγχος να γίνεται στην αρχή της διαδικασίας και όχι στην εκτέλεση της και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για το διαβητολογικό υλικό δεν θα γίνονται περικοπές από τις υποβολές Σεπτεμβρίου και μετά , για το λόγο «υπερβάσεις μηνιαίων ποσοτήτων» αφού αυτές θα υπολογιστούν και θα χαρακτηριστούν υπερβάλλουσες και το σύστημα δεν θα επιτρέψει από τις αρχές Ιανουαρίου και μετά την έκδοση γνωματεύσεων για τους ασφαλισμένους αυτούς.

Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή σειράς αυτοματοποιημένων ελέγχων από την Διεύθυνση Πληροφορικής , οι οποίες συμπληρώνουν το σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων του e-ΔΑΠΥ, αφού κατά την έκδοση της γνωμάτευσης θα υπάρχει πλέον έλεγχος για τις προβλεπόμενες από το νόμο μέγιστες ποσότητες, χρονικά περιθώρια χορήγησης και τις ηλικίες των δικαιούχων.

Προσοχή. Πέραν του σημαντικού αυτού εγγράφου, πρέπει να επισημάνουμε ότι η γνωμάτευση πρέπει να εκτελείται υποχρεωτικά εντός δεκαημέρου και στην περίπτωση εκτέλεσης πέραν του δεκαημέρου, ανεξάρτητα αν το σύστημα το επιτρέπει, η γνωμάτευση θα περικόπτεται.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης Σεραφείμ Ζήκας