ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για τη συνταγογράφηση με δραστική – Χορήγηση υποχρεωτικά του φθηνότερου σκευάσματος

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 47861

Θέμα: «Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών ». 
Σχετικά:
1. N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012)
2. Νόμος υπ ́αρίθμ. 4052 /2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012).
3. Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149 (ΦΕΚ 545/Β/2012). 4. Έγγραφο μας με αρ. πρώτ. 40890/28-9-2012.
Όπως είναι γνωστό με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία.
Με το ανωτέρω σχετικό 3 είχε καθοριστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 ανεξάρτητα από το σκεύασμα που έχει επιλεγεί από τον ιατρό για την συγκεκριμένη δραστική, μορφή και περιεκτικότητα, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να χορηγεί το φθηνότερο σκεύασμα για την εν λόγω δραστική.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί την χορήγηση ακριβότερου σκευάσματος, ο φαρμακοποιός τον ενημερώνει για την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω διαφοράς τιμής από την τιμή αναφοράς.
Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.
Επισημαίνουμε ότι, επειδή σύμφωνα με το πρώτο σχετικό προβλέπονται εξαιρέσεις στη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν πολύ περιορισμένες ομάδες προϊόντων, θα επιτρέπεται αναγραφή σκευασμάτων με την εμπορική ονομασία σε ποσοστό συνταγών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που χορηγεί κάθε ιατρός. Θα ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφό μας για τις ομάδες των προϊόντων που μπορούν να αναγράφονται με εμπορική ονομασία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Ελευθέριος ΠαπαγεωργόπουλοςΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ