ΤΟ ΤΣΑΥ (ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ 8 – 1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα  25.6.2013        
                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

                                                                                         Αρ.πρωτ.70439

Ε.Τ.Α.Α

            ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ           :ΕΣΟΔΩΝ                                 1.  Τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Ταχ.  Δ/νση       :Αχαρνών  27 – 104 39  Αθήνα   2. Ελληνική Οδ/κη Ομοσπονδία

Πληροφορίες     : A. Λαψάτη                            3. Παν/νιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

Τηλέφωνο          : 210.88.30.120                      4. Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών                     FAX  ΤΣΑΥ      :210.82.17.398

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι στην ιστοσελίδα τoυ Ταμείου (www. tsay.gr) έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την έκδοση των ειδοποιητηρίων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών α΄ εξαμήνου 2013.

Οι ασφαλισμένοι ,σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έκδοση των ειδοποιητηρίων ή  είναι αναγκαία η επανέκδοση   τους  ,παρακαλούνται  να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ,σύμφωνα με τις οδηγίες ,που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στην κεντρική ή στις  περιφερειακές υπηρεσίες (στα αντίστοιχα φαξ ή στο e mail: eisfores@tsay.gr) και να αποφεύγουν την προσέλευσή τους στα γραφεία του Ταμείου προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω ταλαιπωρία τους.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών α΄ εξαμήνου 2013 παρατείνεται μέχρι 31.7.2013.

 

 

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

                                                                                          Υγειονομικών

                                                                                     Αναστάσιος Βασιάδης