ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αρ. Πρωτ. 4382
ΝΠΔΔ
Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτ. Μπερσίμη

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός σύλλογος διαπίστωσε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, η εφαρμογή Ε-DAPY επιτρέπει την έκδοση γνωματεύσεων αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή 25% βάσει ΕΚΠΥ .

Με δεδομένο ότι στο πεδίο που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής δεν δύναται να παρέμβει ο πάροχος κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, δεν θα αποδεχτούμε καμία περικοπή που αφορά στις προαναφερόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος και συμβαίνουν με δική σας υπαιτιότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους ασθενείς βάσει της γνωμάτευσης που μας προσκομίζουν ,έχοντάς σας έγκαιρα επισημάνει τα ανωτέρω.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ