Αθήνα, 30/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4857

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγου της Χώρας

Σας αποστέλλουμε :

1. Ενημέρωση που αφορά στην ειδοποίηση ατομικών ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 3.12.2020 και τροπολογία που αφορά στην καταβολή σε δόσεις των ασφαλιστικών εισφορών του 2019.

2. Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την παράταση ισχύος των μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων συνταγών μέχρι 31.12.2020 μετά από αίτημα μας.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας

Ανακοίνωση ΕΦΚΑ – Τροπολογία δόσεων εκκαθάρισης 2019

Παράταση ισχύος μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών