Αθήνα Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.  1708            

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7ος κύκλος»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε τα φαρμακεία ανήκουν στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη στον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα «mybusinesssupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19 Απριλίου 2021. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  που είχαν πτώση τζίρου άνω του 20%  το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.  Καθώς επίσης και όσες επιχειρήσεις έκαναν έναρξη έως την 1 Φεβρουαρίου του 2021.

Οι αιτήσεις, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ :

https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Πρέπει να τονιστεί:

  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, τον κύκλο εργασιών Φ.Π.Α διακριτά για κάθε μήνα ή τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021.
  • Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 θα είναι επίσης κατά 50% επιδότηση , και θα ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2021 όπως ήδη προαναφέρθηκε.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ