Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5340

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στη φαρμακευτική τους περίθαλψη  

Η ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας που ψηφίσθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 238 Α΄/4-12-2021/ Ν. 4865/2021 , Αρ. 38)  ,  για την  υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μόνο από τις δημόσιες δομές υγείας,  περιορίζει το δικαίωμα της πρόσβασης των Ελλήνων ανασφάλιστων πολίτων στη φαρμακευτική τους περίθαλψη και επιπλέον κατηγοριοποιεί τους ασθενείς.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είχε εκφράσει έγκαιρα εγγράφως προς το Υπουργείο Υγείας , τις αντιρρήσεις του για τη ρύθμιση αυτή  .

Ακόμη εκφράζει την αντίθεση του στο ψηφισθέν άρθρο γιατί δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα πρόσβασης των ανασφάλιστων στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη καθόσον τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρεία λειτουργούν και ασφυκτιούν υπό συνθήκες παρατεταμένης πανδημίας covid-19, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια περαιτέρω δυσκολία στην πρόσβασή  τους στην φαρμακευτική περίθαλψη.

Επιπρόσθετα η ρύθμιση αυτή  δημιουργεί επί της ουσίας δύο κατηγορίες ασθενών, εκείνους που θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας συμπεριλαμβανομένων των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και σε εκείνους που θα μπορούν να επισκέπτονται μόνο δημόσιες δομές.

Πάγια θέση του Π.Φ.Σ είναι ότι δεν πρέπει να περιορίζεται το δικαίωμα της πρόσβασης των Ελλήνων ανασφάλιστων πολίτων στη φαρμακευτική τους  περίθαλψη και ειδικά κάτω από τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε κατά την αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία του κορονοϊού.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ