Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.  5267

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση του ταμείου της Τραπέζης της Ελλάδος η οποία απευθύνεται προς τους ασφαλισμένους του και ενημερώνει για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Περιλαμβάνει επίσης διευκρινίσεις για την εκτέλεση των συνταγών, ηλεκτρονικών και χειρόγραφων, για τις περιπτώσεις απευθείας πληρωμής στα φαρμακεία , για τα ΦΥΚ και τους  χρονίως πάσχοντες, όπως και για την χορήγηση φαρμάκων τα οποία δεν καλύπτονται αμιγώς μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.

Υπενθυμίζουμε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5196/29.11.2021  ενημέρωση μας όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να εκτελούν συνταγές του Ταμείου της Τράπεζας της Ελλάδας πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στον Φαρμακευτικό τους Σύλλογο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του Ταμείου πρέπει να υποβάλλουν μέσω του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου σχετική αίτηση για συνεργασία με το Ταμείο στο τέλος κάθε τριμήνου εκάστου έτους.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ