Αθήνα
6 Αυγούστου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3572

Ενημέρωση για την Γενική Συνέλευση του ΙΔΕΕΑΦ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου της 4ης Αυγούστου 2021 συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός του ΙΔΕΕΑΦ για το 2020.

Όπως γνωρίζετε το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία με μόνο εταίρο τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ είναι η Γενική Συνέλευση του ΙΔΕΕΑΦ.

Από τα στοιχεία του ισολογισμού προκύπτει ότι το ΙΔΕΕΑΦ  έχει κατακτήσει οικονομική αυτονομία και δεν επιβαρύνει πλέον με κόστος τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ήδη τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2021 δείχνουν περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του ΙΔΕΕΑΦ (Έσοδα 66.080,65€ & Έξοδα 39.373,70€).

Έτσι η νέα Διοίκηση του ΠΦΣ πετυχαίνει και τον δεύτερο στόχο που είχε θέσει για το ΙΔΕΕΑΦ, αυτόν της οικονομικής εξυγίανσης και αυτονομίας του. Ο πρώτος στόχος που είχε τεθεί ήταν η διεύρυνση και η ποιοτική αναβάθμιση του επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΔΕΕΑΦ.  Πρέπει να θυμηθούμε ότι το ΙΔΕΕΑΦ τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιεί ένα εξαιρετικά ενισχυμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο εκπαιδευτικό οργανισμό .

Οι σχεδιασμοί μας όμως για το ΙΔΕΕΑΦ δεν σταματούν εδώ. Έχετε ήδη ενημερωθεί ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και προωθείται στη Βουλή Νομοσχέδιο για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, στο οποίο περιλαμβάνεται η μετεξέλιξη του ΙΔΕΕΑΦ σε σύγχρονο Ν.Π.Ι.Δ (παύοντας να λειτουργεί ως Α.Ε., η οποία αποτελούσε τη μοναδική επιλογή , ως νομική μορφή από την ίδρυσή του). Η προοπτική αυτή εγγυάται την μετατροπή του ΙΔΕΕΑΦ σε ένα σύγχρονο επιμορφωτικό οργανισμό που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Ελλήνων Φαρμακοποιών για πρόσβαση στα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα του φαρμακείου μας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ