ΑΠ 5162/5.12.2019

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

Μετά από επίσκεψη κλιμακίου του ΠΦΣ στον ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού εφαρμόζουν την υπ’ αριθμόν ΔΙΕΙΣΦΜΜ/68/106826 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ κατόπιν της υπ’ αριθμόν Δ15/Δ/27715/722 απόφασης του τέως Υπουργού Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλου με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ».
Επειδή έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα από συναδέλφους και για την αποφυγή παραπληροφόρησης, σας κοινοποιούμε όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς επίσης την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και το έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του ΠΦΣ κ. Ηλία Δημητρέλλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                      ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΥΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ