ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 16/9/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Όπως  σας έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν, η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» έχει ενεργοποιηθεί για τη χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους.

Επειδή δεχόμαστε μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων από φαρμακοποιούς που επιθυμούν να ενταχθούν στην συγκεκριμένη Δράση, σας ενημερώνουμε, συνοπτικά, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης  (πατήστε εδώ) των δανείων αυτών και επισυνάπτουμε σχετική επιστολή μας στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (πατήστε εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην τράπεζά σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ