ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π. 1912/10-5-2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας είχε το προεδρείο του ΠΦΣ την Τετάρτη 8/5.

Στην συνάντηση υπήρξε ενημέρωση για την εφαρμογή του άρθρου 90 του νόμου 4600/2019, σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ναρκωτικών και την κατάργηση της χειρόγραφης ειδικής συνταγής ναρκωτικών (μονόγραμμη και δίγραμμη) του νόμου 3459/2016.

Ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ κ. Τάγαρης μας ανέφερε ότι η εφαρμογή δεν είναι έτοιμη διότι θα πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστημα, σκευάσματα με ναρκωτικές ουσίες που ανήκουν στην αρνητική λίστα και ότι η εφαρμογή υπολογίζεται να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου.

Επίσης συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με την βελτίωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για την διευκόλυνση της έκδοσης και της εκτέλεσης των συνταγών φαρμάκων, όπως και έγινε αναφορά στις προθέσεις της ΗΔΙΚΑ όσον αφορά στην υλοποίηση της απόφασης του υπουργείου για άυλη συνταγή.

Στην συζήτηση συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και αποφασίστηκε να συσταθεί μια επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν η ΗΔΙΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο Υγείας και ο ΠΦΣ, που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανταλλαγή απόψεων και την επίλυση των προβλημάτων που σας αναφέραμε παραπάνω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ