ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 19/4/2019
Αρ. Πρωτ. 1645

Προς

Τους Φ.Σ. της Χώρας

Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το προϊόν Libre της ABBOTT , κλήθηκε στα γραφεία του Π.Φ.Σ. , ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δέρκος Καλογρίδης.

Στην συνάντηση στην οποία μετείχε αντιπροσωπεία του Π.Φ.Σ. υπό τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Βαλτά, τέθηκαν τα προβλήματα της διαφήμισης για την προβολή του προϊόντος, η οποία δημιουργεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό καθώς και ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής και προβλήματα διάθεσης – διακίνησης του προϊόντος και της συσκευής.

Τονίστηκε στον κ. Καλογρίδη η αναγκαιότητα της άμεσης επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων .

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ