Αθήνα, 28/4/2020

Αρ. Πρωτ. 1479

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ –

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ. ΚΡΙΘΑΡΑΣ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σκουφά αρ. 52,  Αθήνα, τηλ. 210 3640514 & 210 3640513, FAX 210 3640516

———————————————————————————————————————-

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπουμένου (Α.Φ.Μ. 090283932/Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών).

ΚΑΤΑ

  1. Του/των Ιδιοκτήτη/Ιδιοκτητών, Διαχειριστή/Διαχειριστών, Συντονιστή/ Συντονιστών, της Ομάδας Διαχείρισης, ως και κάθε έχοντος οιαδήποτε σχέση με την ιστοσελίδα «protagon.gr»
  2. Του Δημήτριου Ευθυμάκη, Αρθρογράφου της ιστοσελίδας «protagon.gr».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ

  1. Τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.
  2. Τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

—————————————————–

Δυσάρεστη έκπληξη προκάλεσαν όσα αβάσιμα, αναληθή, αόριστα, δυσφημιστικά και συκοφαντικά για τον κλάδο των φαρμακοποιών αναφέρονται στο άρθρο με τίτλο «Ελληνικές μάσκες: μία ιστορία επιτυχίας» (https://www.protagon.gr/themata/ellinikes-maskes-mia-istoria-epityxias-44342040963)  το οποίο υπογράφει ο δεύτερος εξ υμών και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «protagon.gr» στις 22.4.2020.

Στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται επί λέξει τα εξής αβάσιμα, αναληθή, αόριστα, δυσφημιστικά και συκοφαντικά για το σύνολο των φαρμακείων: «Παραλλήλως θα χτυπηθεί η αισχροκέρδεια, καθώς η επάρκεια του προϊόντος θα ρίξει την τιμή του. Σήμερα οι κινέζικες μάσκες μιας χρήσης που πουλιούνται δύο και τρία ευρώ το κομμάτι στα φαρμακεία είναι χαμηλότατης ποιότητας, ελάχιστου κόστους, δίχως πιστοποίηση και μάλλον επικίνδυνες».

Ο δεύτερος εξ υμών δια της ανωτέρω αναφοράς του συκοφαντεί και λοιδορεί το σύνολο των φαρμακείων, όταν ομιλεί περί αισχροκέρδειας η οποία συνίσταται ότι οι μάσκες μίας χρήσης πωλούνται δήθεν από τα φαρμακεία δύο και τρία Ευρώ έκαστη. Οφείλουμε να σας δηλώσουμε, αν δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι φαινόμενα αισχροκέρδειας δεν διαπιστώθηκαν στα φαρμακεία. Αλλού πρέπει να τα αναζητήσετε προκειμένου να λάμψει η δημοσιογραφική αλήθεια.

Συγχρόνως δε, για λόγους άγνωστους εις ημάς, ενσυνειδήτως ο δεύτερος εξ υμών δεν διστάζει να κινδυνολογήσει και να τρομοκρατήσει το αναγνωστικό κοινό της ανωτέρω ιστοσελίδας ότι οι μάσκες που διατίθενται από τα φαρμακεία είναι δήθεν χαμηλότατης ποιότητας, χαρακτηρίζοντάς αυτές μάλιστα ως επικίνδυνες.

Όμως, ο αρθρογράφος, καίτοι όφειλε, ΟΥΔΕΝ στοιχείο αναφέρει που να αποδεικνύει τους αναληθείς, συκοφαντικούς και σε κάθε περίπτωση επικίνδυνους για την Δημόσια Υγεία ισχυρισμούς του.

Ήτοι ο δεύτερος εξ υμών σε τέσσερις μόνο γραμμές κειμένου, ανερυθρίαστα συκοφαντεί, ψεύδεται, κινδυνολογεί και διασπείρει ψευδείς ειδήσεις στο αναγνωστικό κοινό.

Οι μάσκες προσώπου, οι οποίες προορίζονται για προστασία από  αναπνευστικά μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως ο Κορωνοϊός, και διατίθενται από τα φαρμακεία είναι δύο κατηγοριών:

α) Οι χειρουργικές μάσκες είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φέρουν σήμανση CE και επισήμανση βάσει της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16.01.2004 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 2198), καθώς και Βεβαίωση από την εταιρεία «Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε.», είναι δε καταχωρημένες στον Ε.Ο.Φ., κι έχουν μέση τιμή λιανικής πώλησης σήμερα από τα φαρμακεία κάτω από ένα Ευρώ.

β) Οι προστατευτικές  μάσκες (όπως FFP 2 και FFP 3), οι οποίες είναι μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), κατηγορίας ΙΙΙ, φέρουν σήμανση CE με αριθμό Κοινοποιημένου Οργανισμού και κατάλληλη επισήμανση, αναφέροντας την κατηγορία κίνδυνου, το εφαρμοστέο  πρότυπο και την δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή σύμφωνα  με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό 425/2016.

Δεν γνωρίζουμε αν ο δεύτερος εξ υμών αγνοεί την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία. Είχε όμως την υποχρέωση εκ της ιδιότητάς του ως δημοσιογράφου και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, προτού αρθρογραφήσει τα ανωτέρω αβάσιμα και ανυπόστατα, να είχε μεριμνήσει ώστε να λάβει γνώση τι προβλέπει η νομοθεσία σχετικώς.

Δεν είχε ούτε την ευαισθησία ή την έστω πρόνοια να επικοινωνήσει με τον Π.Φ.Σ., ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 52 του ιδρυτικού Ν. 3601/1928 είναι επιφορτισμένος εκτός των άλλων με την εποπτεία για την πιστή εφαρμογή της φαρμακευτικής εν γένει νομοθεσίας.

Επειδή το ανωτέρω άρθρο αναγνώστηκε και εξακολουθεί να αναγιγνώσκεται από απροσδιόριστο και οπωσδήποτε πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών της ιστοσελίδας  «protagon.gr» σε όλη την Ελλάδα, έχει τύχει δε πολλαπλών αναδημοσιεύσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου είναι καθόλα ψευδές, δυσφημιστικό και συκοφαντικό.

Επειδή, πέραν από τις ως άνω εν γνώσει σας ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, είναι ξεκάθαρο ότι με τις εξόχως προσβλητικές λέξεις και φράσεις σας επιδιώκατε όχι να ενημερώσετε το αναγνωστικό σας κοινό, πράγμα που μπορούσατε να πράξετε έχοντας προηγουμένως μεριμνήσει να ενημερωθεί περί της φαρμακευτικής νομοθεσίας, αλλά να εκφράσετε την περιφρόνησή σας για την ηθική και επαγγελματική υπόσταση των φαρμακοποιών εν γένει.

Επειδή ο Π.Φ.Σ. αποστέλλει το παρόν, ως έχων εκ του Νόμου (άρθρο 52 Ν. 3601/1928, Α΄ 119) την εποπτεία για την πιστή εφαρμογή της φαρμακευτικής εν γένει νομοθεσίας και την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του (βλ. ΣτΕ Ολ. 1804/2017, 421-423, 3314/2014, 4205-06/2012, 3665/2005, ΣτΕ 4536/2012 7μ. κ.ά.).

Επειδή οφείλετε να ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ το περιεχόμενό του, ζητώντας συγνώμη για την αναστάτωση και την ψυχική ταλαιπωρία που προκαλέσετε στο σύνολο των φαρμακοποιών.

Επειδή οφείλετε να απέχετε εις το μέλλον από οιαδήποτε ενέργεια που προσβάλει την τιμή, την υπόληψη, την φήμη, την αξιοπιστία, την φερεγγυότητα και την επιστημοσύνη των φαρμακοποιών.

Επειδή διαμαρτυρόμεθα εντόνως για το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου.

Επειδή τα όσα ψευδή, αβάσιμα, συκοφαντικά και δυσφημιστικά αναφέρονται  στο ως άνω άρθρο προσβάλλουν άνευ άλλου την φήμη, την τιμή, την αξιοπιστία, την προσωπικότητα και την υπόληψη των φαρμακοποιών.

Επειδή επιφυλασσόμεθα όπως ασκήσουμε τα δικαιώματα που απορρέουν από το Νόμο για την προάσπιση της φήμης, της τιμής, της αξιοπιστίας, της προσωπικότητας και της υπόληψης των φαρμακοποιών.

Επειδή σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά, που επικοινωνούμε μαζί σας εξωδίκως.

Επειδή παρακαλούμε ους η παρούσα κοινοποιείται, να προβούν άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με το σκοπό και τα καθήκοντα εκάστου, επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της ορθής ενημέρωσης των πολιτών.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)

Σας καλούμε όπως:

1ον. Ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ τις ανωτέρω αναφορές που περιλαμβάνονται στο άρθρο με τίτλο «Ελληνικές μάσκες: μία ιστορία επιτυχίας» (https://www.protagon.gr/themata/ellinikes-maskes-mia-istoria-epityxias-44342040963), το οποίο υπογράφει ο δεύτερος εξ υμών και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «protagon.gr» στις 22.4.2020, ζητώντας συγνώμη για την αναστάτωση και την ψυχική ταλαιπωρία που προκαλέσετε στους φαρμακοποιούς, δηλώνοντας συγχρόνως ότι ουδεμία πρόθεση είχατε να προσβάλετε τους φαρμακοποιούς και τον θεσμικό τους ρόλο, τον οποίο αναγνωρίζετε.

2ον. Η εκ μέρους σας δήλωση ανάκλησης όσων αναφέρονται στους φαρμακοποιούς, καθώς και αντίγραφο της παρούσας, να δημοσιευτούν εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση της παρούσας στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας σας, παραμένοντας σε αυτήν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 ωρών.

3ον. Να απέχετε στο μέλλον από οιαδήποτε ενέργεια που προσβάλει φήμη, την τιμή, την αξιοπιστία, την προσωπικότητα και την υπόληψη των φαρμακοποιών.

Αν δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω ορίζονται, επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε όλες τις νόμιμες και αναγκαίες ενέργειες για να διαφυλάξουμε την τρωθείσα τιμή, την υπόληψη, την φήμη, την αξιοπιστία, την φερεγγυότητα και την επιστημοσύνη των φαρμακοποιών ενώπιον παντός δικαστηρίου.

Η παρούσα θα αποσταλεί στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην ιστοσελίδα σας info@protagon.gr, προς γνώσιν σας και για κάθε έννομη συνέπεια, θα κοινοποιηθεί δε εις ους απευθύνεται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ..

Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Για τον εξωδίκως Δηλούντα Π.Φ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ