«Φρένο» στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων με την καθιέρωση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων, προκειμένου να αποζημιώνονται συγκεκριμένες δαπάνες, βάζει ο ΕΟΠΥΥ με τη λειτουργία μητρώου Ιατρών που γνωματεύουν.
Στο εξής,  όλοι οι  γιατροί  έχουν υποχρέωση,  από την 23/10/2014,  να  εγγραφούν  στο ίδιο σύστημα, προκειμένου  να καταχωρούν  τις  Γνωματεύσεις για  αιμοκαθαιρόμενους ασφαλισμένους μας, καθώς επίσης και  ορισμένοι ιατροί, οι οποίοι θα ενημερωθούν από τον Οργανισμό, για την πιλοτική ηλεκτρονική έγκριση συγκεκριμένων φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας.
Σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα η λειτουργία της ηλεκτρονικής έκδοσης γνωμάτευσης θα επεκταθεί στο σύνολο των Ιατρών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Η Εγγραφή  είναι απαραίτητη μόνο για Ιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και πραγματοποιείται  από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr)  στην επιλογή εφαρμογές  (διεύθυνση:  Εφαρμογές /  Ιατρικές Υπηρεσίες)  και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.
Σε κάθε περίπτωση απώλειας των κωδικών σύνδεσης, μετά την πρώτη εγγραφή η ανάκτηση τους γίνεται με την επιλογή Επανεγγραφή Ιατρού.
Οι υπόλοιποι συνδέονται στις εφαρμογές της παραπάνω διεύθυνσης απευθείας με τους κωδικούς, που ήδη διαθέτουν στο σύστημα eΔΑΠΥ και συμπληρώνουν τα σχετικά στοιχεία γνωματεύσεων.
Η σύνδεση  θα  πραγματοποιείται  από  το  διαδικτυακό τόπο  του ΕΟΠΥΥ,  όπου στο εξής  θα εκδίδονται οι συνταγές φαρμάκων υψηλού κόστους  (ΦΥΚ) και οι γνωματεύσεις. Επίσης πρόκειται να διατεθούν και άλλες πολλαπλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν άμεσα.
Στο εξής, οι  προαναφερθείσες  υπηρεσίες θα συνδέονται αυτόματα με τα συστήματα παροχών ασφαλισμένων, εκκαθάρισης και αναγγελιών και  από 1/11/2014  δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες  γνωματεύσεις  στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ  και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να  επικαιροποιηθεί  με νεότερη  ιατρική  Γνωμάτευση,  η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.