Θέτουμε υπόψη σας ότι στις 31/10/2014 υπεγράφη μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1579/1986 άρθρο 24 Β παρ. 3 και του άρθρου 9 του ΕΚΠΥ, όπως ισχύουν, και με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με το παρόν σας κοινοποιούμε το κείμενο της σύμβασης.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ