Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προέβει σε τροποποίηση της  απόφασης με αρ.πρωτ. 11859/8-10-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ