Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας οργάνωσε Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: ” Νεότερες  Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διακοπή του καπνίσματος”

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 στο ξενοδοχείο “IMARET’ και ώρα 20:30.

Ομιλητές:

Σταυρούλα Μπουσμουκίλια, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια, Β΄ Πνευμονολογική κλινική Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Φώτης Βλαστός,Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄ Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ”

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

20:30 – 20:45 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Σταυρούλα Μπουσμουκίλια

20:45 – 21:15 “Μοριακοί Μηχανισμοί της Εξάρτησης από Τσιγάρο – Νεότερες Θεραπευτικές Παρεμβ’ασεις”
Φώτης Βλαστός

21:15 – 21:30 Ερωτήσεις – Απορίες – Ανοιχτή Συζήτηση

21:30 – 21:35 Κλείσιμο